Privacy Policy

1.
De door de klant verstrekte informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen.
PROBIBEL BV verbindt er zich toe de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van de persoonsgegevens na te leven. De desbetreffende wetgeving kan geraadpleegd worden op de website van de Privacy Commissie: www.privacycommission.be .
2.
De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslaan in het informaticasysteem van PROBIBEL BV. De ingezamelde gegevens worden bewaard voor een periode van 180 dagen nadien worden de gegevens gearchiveerd. Zij verbindt er zich toe deze gegevens uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van de overeenkomsten. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om de klant te informeren over haar marketing en activiteiten. Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van PROBIBEL BV gelieve dit dan per e-mail mee te delen op het adres hi@yokuu.be.
3.
De klant kan zijn persoonlijke gegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een e-mail te richten aan PROBIBEL BV op het adres hi@yokuu.be Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden .
4.
Voor elke vraag of probleem in verband met ons beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gelieve PROBIBEL BV te contacteren op het e-mail adres hi@yokuu.be.
U kan steeds een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zijnde de Privacy Commissie, indien u van oordeel bent dat de gegevens foutief worden verwerkt.
Heb je een vraag over jouw privacy? Neem gerust contact op.