Shipping policy

Alle prijzen worden weergegeven bij de artikelen in de munteenheid Euro en zijn inclusief BTW.

De klant dient in te staan voor de verzendkosten. De verzendkosten worden berekend op de totale bestelling en zal worden weergegeven bij de betaling.

Bij opgave van foute gegevens door de klant zal een nieuwe verzendkost aangerekend worden.PROBIBEL BV houdt zich het recht voor de prijzen eenzijdig aan te passen op haar website.

Prijzen welke door PROBIBEL BV in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

De klant dient het adres van levering correct in te vullen bij het plaatsen van de bestelling en is uitsluitend hiervoor verantwoordelijk. De levering geschiedt op het voormelde adres binnen de 3 werkdagen na ontvangst van betaling. Deze termijn is louter indicatief en geenszins bindend voor PROBIBEL BV. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

PROBIBEL BV levert haar producten uitsluitend aan consumenten in België, Nederland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.

Indien de levering vertraging ondervindt, of in het geval een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant uiterlijk 10 werkdagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht per e-mail.

Het risico van beschadiging of verlies van artikelen berust bij PROBIBEL BV tot de verzending van de goederen naar de klant.